SEISA DOHTO UNIVERSITY

経営学部 経営学科

2020.10.14 留学生、桜を植える会で植樹を手伝いました
経営学部 経営学科

2020年10月4日(日),留学生と野球部員で桜を植える会に参加し、さくらの植樹を手伝いました。
「桜を植える会」は、北広島市のボランティア団体で年に2回行っているに行事に参加し、交流を深めることができました。

ページトップへ